A projekt bemutatása

PROJEKTTÁBLA megtekintése

Az együttműködő 5 településen – Zalaszentgróton, Zalaszentlászló, Zalabérben, Pakodon és Dötkön - 9.000 fő él. A helyi társadalom tagjai nem csupán szemlélői, passzív befogadói a szakemberek és intézmények által szervezett programoknak. A projekt eredményeként minél többen érdeklődnek a helyi ügyek iránt, azokról véleményt formálnak, részt vesznek helyi folyamatokban, és aktívan alakítják azokat. A kis települések közösségeit dinamizáló és aktivizáló fejlesztési folyamatot közös szakmai tervezés és segítségnyújtás teszi lehetővé. Külső közösségfejlesztő szakértők és helyi szakmai megvalósítók, közösségi fejlesztők biztosítják a hozzáértést és hozzáférést mindenkinek a folyamathoz. Az egyes településeken a szakmai tartalom eltérhet, a települések közötti hangsúlyok eltolása segíti azt, hogy mind az 5 település közössége a számára leginkább fontos tartalommal valósíthassa meg a projektet, amelyet eszközbeszerzések is támogatnak.

A projekt egészének szakmai tartalmát a megalapozó, előkészítő időszak során elvégzett közösségi felmérés eredményei alapján elkészülő közösségi cselekvési terv és eseménynaptár véglegesíti. A közösségfejlesztési folyamatokat támogató 36 hónapos fejlesztés során megvalósul a települések közösségi tevékenységeinek történeti feltárása és elérhetővé tétele, a lakosság közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi tevékenységek körében negyedévente legalább egy közösségi akció, tevékenység, esemény, félévente legalább egy új program indul. Létrejön két helyi nyilvánossági fórum (egy interaktív, közösségi felületekhez integrált online felület, valamint egy papír alapon és elektronikusan is megjelenő helyi hírlevél és kalendárium funkciókat is betöltő forma). Megalakulnak és működnek részvételi fórumok, évente legalább két alkalommal. A projekt teljes időszaka alatt működik mind az 5 településen a helyieket a közösségi fejlesztési folyamatról tájékoztató információs pont. Ezek a fontos közösségi találkozási pontokon, a helyi kulturális terekben (művelődési ház, IKSZT illetve faluház, könyvtár) kerülnek kialakításra.

A projekt szakmai megvalósításáért felelős, helyi szakmai munkatársak a helyi közművelődési intézményekkel együttműködve biztosítják az elérhetőségüket. A megvalósítók és a “mag” képzései is biztosítják a szakmai elvárásoknak való megfelelést.

    • Előkészítés:
        ◦ Közösségi felmérés (30 közösségi interjú, közösségi beszélgetések, kérdőíves közösségi felmérés és az eredmények megvitatása)
        ◦ Fentiekre épülő cselekvési terv és eseménynaptár.
    • Közösségi tevékenységek történeti feltárása:
        ◦ hagyományok feltárása, hagyományőrző események szervezése, dal- és néptánc körök bemutatói,
        ◦ települési múlt bemutatása, helytörténeti és közösségi múlt és jelen 10 kiadvány.
    • Képessé tevés, felkészítés közösségi folyamatok segítésére, nyilvánosság tereinek működtetésére:
        ◦ Közösségi tanulás együttműködésre, közösségi munkára,
        ◦ Digitális készségfejlesztés tréningek,
        ◦ Tanulmányút és kötelező képzések.
    • Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása:
        ◦ közösségi találkozók, elszármazottakkal, gyüttmentekkel,
        ◦ települések közötti szomszédolások,
        ◦ generációs napok,
        ◦ hagyományos és online civil és közösségi rendezvények, találkozók civilekkel, kisközösségekkel, vállalkozókkal, idősekkel, stb.
    • Programok, folyamatok megvalósítása:
        ◦ tudástár és bemutatásuk,
        ◦ közösségi kalendáriumok,
        ◦ helyi események adatbázisa,
        ◦ tanuló-, olvasó- és szakkörök,
        ◦ ismeretterjesztő és kulturális előadások, programok.
    • Térségi    Közösségi    Információs    és    Kommunikációs    Stratégia    kidolgozása, társadalmasítása.
    • A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése:
        ◦ online: honlap, applikáció,
        ◦ kalendárium jellegű hírlevél, papíron és online,
        ◦ Térségi és Települési Közösségi Tükör
    • Részvételi fórumok,
        ◦ többféle kerekasztal, Térségi Közösségi Kerekasztallá erősödve,
        ◦ párbeszédkörök.
    • Közösségi információs pontok, minden településen.
    • A kötelező tevékenységek keretében az előírt nyilvánosság biztosítása és infokommunikációs akadálymentesítés is, a választható tevékenységek részeként eszközbeszerzés